Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 184 779 A-aktier till sammanlagt 184 779 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 29 november, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 521 798 953 A-aktier och 1 606 621 267 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 682 461 079,70 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, 031-66 12 32 alt. 0765-53 10 20.