Assar Gabrielssons pris för forskning som kan bidra till bättre behandling av körtelcancer

Assar Gabrielssons pris 2014 ges till medicine doktor Marta Persson för sin forskning om hur normala celler kan omvandlas till cancerceller. Genom att kombinera grundläggande tumörforskning med klinisk information kan resultaten bidra till utveckling av bättre behandling av patienter med körteltumörer. Marta Persson tilldelas en prissumma på 50 000 kronor.

Cancer är en sjukdom som orsakas av olika former av skador på det genetiska materialet (arvsmassan). En typ av förändring är så kallade fusionsonkogener som kan uppstå då skador repareras felaktigt så att genetiskt material från två kromosomer binds ihop. Ökad kunskap om samband mellan fusionsonkogener och cancersjukdom är därför viktig för att förstå hur cancer uppkommer, vilket kan leda till nya och bättre behandlingsmetoder.

– Marta Persson har speciellt studerat molekylära och kliniska betydelser av förekomst av fusionsonkogener. Hon har också fått fram resultat som kan vara viktiga vid behandling av den vanligaste formen av cancer i spottkörteln, säger professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond.

I sitt avhandlingsarbete vid Göteborgs universitet har Marta Persson framgångsrikt lyckats koppla ihop identifierade sjukdomsproblem hos patienter med laboratoriebaserade undersökningar. Hon innehar för närvarande en postdoc-tjänst i professor Göran Stenmans forskargrupp på Sahlgrenska Cancer Center och arbetar med ett projekt som är en direkt fortsättning på sina avhandlingsarbeten på adenoidcystisk cancer (malign spottkörteltumör). 

Assar Gabrielsson var tillsammans med Gustaf Larson grundare av Volvo. I enlighet med Gabrielssons önskan upprättades 1962 en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar. Fonden vill speciellt främja cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet. Med Assar Gabrielssons pris följer också en möjlighet att erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor. AB Volvo har under åren bidragit till fondens kapital och fonden kan årligen lämna omkring fem miljoner kronor i forskningsbidrag till unga forskare inom cancerområdet.

15 april, 2014

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 0703-72 26 26.

Läs mer om Assar Gabrielssons fond på www.agfond.se

Download

PDF press release (Swe) Format PDF Size 91 KB
PDF of press release (Eng) Format PDF Size 150 KB