Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2013.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Volvo Treasury finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014, kl 11.00.

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Wik, Volvokoncernens medierelationer, tel. +46 (0)31 323 72 29

Download

PDF of press release (Swe) Format PDF Size 12 KB
PDF of press release (Eng) Format PDF Size 126 KB