Volvos ingenjörer i Göteborgs gymnasieskolor

Nu startar Volvokoncernen Skolsteget i fem gymnasieskolor i Göteborg. Skolsteget är ett unikt pilotprojekt, där ingenjörer från Volvokoncernen deltar i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen. ”Samtidigt som behovet av ingenjörer ökar så dalar intresset för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Våra duktiga medarbetare kan motivera och inspirera genom att tillämpa utmaningar från vår verklighet i undervisningen och visa på ingenjörsyrkets bredd”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson.
Rätt kompetens är avgörande för svensk industri såväl som för svensk konkurrenskraft i världen, och för tekniktunga företag som Volvokoncernen är tillgången på ingenjörer central. Samtidigt visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) att det år 2030 kommer att fattas fler än 50 000 ingenjörer i Sverige, främst på grund av stora pensionsavgångar och för få nyutexaminerade ingenjörer från universitet och högskolor.

Därför startar Volvokoncernen Skolsteget, ett utbildningsprojekt tillsammans med Göteborgs Stad. Under läsåret 2014/15 kommer 14 ingenjörer från Volvokoncernen att samarbeta med lika många lärare i 5 gymnasieskolor i Göteborg: Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet och Göteborgs tekniska college.  Ingenjörerna kommer att delta i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen genom att bidra med faktiska problemställningar och utmaningar från sin verklighet, och genom att informera om ingenjörsyrkets bredd och möjligheter.

”Att förhindra den brist på ingenjörer som väntar det kommande decenniet är en av de verkliga ödesfrågorna som svensk industri står inför. Ska vi lyckas få fler unga intresserade av en framtid inom industrin behövs en bättre samverkan mellan skolan och arbetsliv, och där kan Skolsteget fylla en viktig funktion”, säger Olof Persson.

Skolsteget är en integrerad del av undervisningen inom ramarna för den ordinarie läroplanen. Under ett läsår kommer Volvokoncernens ingenjörer att tillbringa 20 timmar i klassrummet. Dessutom kommer ingenjörerna att lägga ytterligare 40 timmar på att förbereda lektionerna genom att planera dem tillsammans med läraren, och genom att gå kurser i pedagogik och retorik.

Elina Drott, systemägare för drivaxlar på Volvo Bussar, är en av de Volvoingenjörer som kommer att extraknäcka som gymnasielärare.
”De flesta har inte en aning om vilket omväxlande, brett och roligt yrke ingenjör är. Jag hoppas att jag kan ge en bättre insikt i hur många olika möjligheter som finns. Om bara en enda elev tycker att yrket verkar intressant har jag åstadkommit något”, säger hon.

Vid läsårets slut kommer Skolsteget att utvärderas för att undersöka möjligheten att låta konceptet växa till fler orter.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, tel 0765-53 10 20

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 136 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 193 KB