Investering i Köping ökar AMT-kapaciteten globalt

Volvokoncernen har beslutat investera 424 miljoner kronor i transmissionsfabriken i Köping. Investeringen innebär en ökning av den globala kapaciteten för AMT-transmissioner med 30 000 enheter varje år.

Växellådan AMT (Automated Mechanical Transmission), även kallad I-shift och Optidriver, har blivit en global framgång och intresset hos kunderna fortsätter att växa. AMT introducerades 2001 och har sedan dess ersatt den manuella transmissionen som lastbilskundens förstahandsval. Idag uppgår andelen AMT-transmissioner i Köpingfabriken till ungefär 80 procent av den totala produktionsvolymen.

”Efterfrågan – särskilt för AMT – verkar fortsätta öka, och de förväntade höga volymerna kommer att bli något att bita i”, säger fabrikschefen Rickard Lundberg. ”Beslutet att öka kapaciteten här i Köping är väldigt välkommet. Förra året arbetade vi hårt för att säkerställa leveranserna av AMT till våra kunder och möta den ökande efterfrågan.”
 
En nyligen genomförd studie visade att en kapacitetsökning i Köping är den mest kostnadseffektiva lösningen. Investeringen har också vägts mot alternativet att köpa in volymer från externa leverantörer.
 
Investeringen  i Köpingfabriken ökar den globala kapaciteten av AMT till 190 000 enheter årligen och innebär att kapacitetsvolymerna för montering och komponenttillverkning balanseras. Förutom i Köping, monteras AMT i Curitiba, Brasilien och Hagerstown, USA.
 
Fabriken i Köping besitter spetskompetens inom tillverkning av växellådor och dess komponenter.  ”Vi är glada att se att en ökad efterfrågan på våra AMT-produkter, vilket är det grundläggande skälet till investeringen i Köping. Men, investeringen ska också ses mot bakgrund av den stora kompetens och förmåga Köpingsfabriken besitter inom sitt område. Den är ett erkännande av de stora leveranser fabriken har gjort – och förväntas göra även framledes”, säger Jan Ohlsson, SVP Powertrain Production. 
 
Investeringen ger en kostnadsminskning i sig själv och den innefattar modernisering av utrustning för bearbetning av kugghjul, axlar och synkronisringsringar. Arbetet inleds omgående och full kapacitet förväntas uppnås andra halvåret 2015. Det investeras även i en härdugn som kommer stå klar under 2017. När moderniseringen är klar kommer fabriken i Köping att tillgodose behoven av komponenter till AMT-monteringen i såväl Hagerstown som Curitiba.