Försäljningen av Volvo Rents genomförd

Den tidigare annonserade försäljningen av Volvo Rents genomfördes den 31 januari 2014. Försäljningspriset uppgick till 1,1 miljarder US dollar, motsvarande 7 miljarder kronor, och kommer under det första kvartalet 2014 att påverka Volvokoncernens kassaflöde och nettofinansiella skuld inom industriverksamheten positivt med samma belopp. Den tidigare annonserade nedskrivningen på motsvarande 1,5 miljarder kronor kommer belasta rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2013.

Volvo Rents, grundat 2001, hyr ut ett omfattande sortiment av maskiner avsedda för bygg- och anläggningsindustrin inklusive Volvos anläggningsmaskiner. Volvo Rents har verksamhet i USA, Kanada och Puerto Rico och har ca 2 100 anställda.

Samtliga Volvo Rents anställda kommer att följa med vid försäljningen. Volvo Rents kunder påverkas inte av affären, och Volvo Anläggningsmaskiner kommer att fortsätta sälja produkter till Volvo Rents under den nya ägarstrukturen.

2014-02-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, 031- 323 72 29