AB Volvo publicerar hållbarhetsrapport 2013

Den största produktförnyelsen i Volvokoncernens historia, samverkande utbildningsprojekt, lyckade tester av ny teknologi och fortsatta miljömässiga förbättringar. I dag publiceras Volvokoncernens hållbarhetsrapport, som sammanfattar ett positivt 2013 för koncernens sociala ansvar och hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Volvokoncernen tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att bidra till hållbar utveckling. Rapporten är en viktig plattform för dialog med investerare, anställda, affärspartners och andra intressenter.

– Traditionellt sett har hållbarhet inom transportindustrin först och främst inneburit att minska miljömässig påverkan. Självklart är miljödimensionen fortfarande mycket viktig, men Volvokoncernen har ett bredare fokus and vi ägnar lika mycket uppmärksamhet åt ekonomisk och social hållbarhet, säger Olof Person, VD och koncernchef Volvo.

– I vår strävan efter att nå vår vision att bli världsledande på hållbara transportlösningar, kommer vi att driva produkt- och serviceutvecklingen framåt, avancera vår position och öka marknadsandelar samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart transportsystem.

Några viktiga händelser ur hållbarhetsrapporten för 2013:
• Volvokoncernen lanserade ett City Mobility Program i fem städer, med planer på att expandera till tio städer
• Volvokoncernen minskade energiförbrukningen med 60 procent in tester med plug-in hybridbussar
• Volvokoncernen certifierade fabriken i Braås som koldioxidneutral - den första fabriken i världen för anläggningsmaskiner, och den fjärde fabriken inom Volvokoncernen
• Volvokoncernen introducerade ett program med yrkesutbildningar i tio länder i Afrika genom ett partnerskap med Sida och USAID
• Volvokoncernen förstärkte arbetsmarknadsrelationerna med Volvo Global Dialogue forum
• Volvokoncernen förstärkte styrningen med en ny CSR Supply Chain Committee

Rapporten finns tillgänglig på engelska på www.volvogroup.com/sustainabilityreport. Den finns också tillgänglig i PDF-format.
En infographic om Volvokoncernens hållbarhetsarbete finns också tillgänglig, på engelska och du är välkommen att läsa mer om Volvokoncernens hållbarhetsarbete på www.volvogroup.com

2014-03-26

För ytterligare information, vänligen kontakta: Malin Ripa, AB Volvo, Sustainability & Public Affairs, tel 03166 1161 eller 0739 020 160.

Download

PDF of press release (Swe) Format PDF Size 227 KB
PDF of press release (Eng) Format PDF Size 51 KB