Volvokoncernen undersöker möjlighet att bygga elväg i Göteborg

Volvokoncernen tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen av hållbara transportlösningar. I samverkan med Trafikverket ska koncernen undersöka elvägar, där bussar i linjetrafik ska kunna laddas genom att ta upp energi från vägbanan samtidigt som de rullar. Vinsten blir en tystare och mer klimatsmart kollektivtrafik. Under 2015 kan en 300-500 meter lång elväg börja anläggas för test i centrala Göteborg.

– Fordon som laddas direkt från vägen under drift kan bli ett banbrytande steg i utvecklingen mot minskad miljöverkan som ligger helt i linje med vår vision om att vara ledande inom hållbara transportlösningar. För att kunna genomföra ett sådant utvecklingssteg krävs nära samarbete mellan industri och samhälle och vi ser fram emot att undersöka möjligheterna tillsammans med Göteborgs stad, säger Niklas Gustavsson, ansvarig för hållbarhetsfrågor i Volvos koncernledning.

Med en elväg kan laddningen av fordonets batterier ske kontinuerligt under körning istället för att det görs stillastående vid laddningsstationer. Den teknik som ska studeras bygger på så kallad induktiv laddning där energin överförs trådlöst till fordonet underifrån genom utrustning som byggts in i vägbanan.

Förslaget som Volvokoncernen ska detaljutveckla ligger inom ramen för en innovationsupphandling från Trafikverket. Det handlar om att anlägga en vägsträcka med trådlös laddteknik och utveckla fordon som automatiskt laddar sina batterier när de passerar vägavsnittet. Vägen kommer att byggas utefter en lämplig busslinje i centrala Göteborg och testas i kollektivtrafiken. Erfarenheterna från en sådan testanläggning kommer att ge värdefulla kunskaper för framtida politiska och industriella beslut om satsningar på elvägar. 

Volvokoncernen erbjuder sedan flera år tillbaka hybridbussar där den traditionella dieselmotorn kompletteras med en elektrisk motor för att minska utsläpp av koldioxid. I Göteborg körs tre Volvo laddhybridbussar (projekt Hyper Bus*) som laddar sina batterier vid ändstationerna på linje 60. Nästa steg i utvecklingen är att den här typen av bussar också kan laddas under körning för att öka andelen av linjen som körs på ren eldrift. Och det är just denna möjlighet som nu ska undersökas. År 2015 ska dessutom en ny busslinje, ElectriCity, öppnas mellan Chalmers och Lindholmen i Göteborg, som kommer att ge ytterligare kunskaper om laddningsteknik och eldrift för tunga fordon.

– Vi arbetar både brett och djupt för att utveckla morgondagens teknik. Elvägar är ytterligare en viktig pusselbit i vår strävan att uppnå transportlösningar som minimerar påverkan på miljön, säger Niklas Gustavsson.

2014-05-19
(*Hyper Bus står för Hybrid and Plug-in Extended Range Bus)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Wass, AB Volvo, Research & Innovation Policy, tel 03166 44 36 eller 0739 028 661
Karin Wik, tf presschef, tel 031 323 72 29