Volvo bäst på hållbarhet inom fordonssektorn i Brasilien

Volvokoncernens långsiktiga hållbarhetsarbete i Brasilien vinner uppmärksamhet. Volvo sticker ut bland 200 deltagande företag inom områden som energieffektivitet, trafiksäkerhet och samhällsengagemang när affärstidningen Exame Magazine publicerar sin hållbarhetsguide 2014.
Urvalet av företag som ingår i hållbarhetsguiden baseras på en metod framtagen av Getúlio Vargas Foundation, en institution för högre utbildning i Brasilien som utvärderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och generella aspekter av företag. Att Volvo nu utses som bäst inom sin sektor är resultatet av investeringar under lång tid.

Volvokoncernen har genomfört betydande energi- och utsläppsbesparingar i Brasilien under de senaste tio åren. Energiförbrukningen vid lastbilstillverkning har minskat med 63 procent och koldioxidutsläppen med 48,5 procent. Ett flertal åtgärder har bidragit till förbättringarna, exempelvis återvinns värme som genereras av maskinparken i Curitiba-fabriken för att istället värma upp fabriksvattnet. Det finns även ett system som automatiskt stänger av maskiner när de inte används, fabriksbelysningen är förbättrad och det har vidtagits åtgärder för att ytterligare öka återvinningen av avfall.

Volvo har även uppnått goda sociala resultat för sitt riktade trafiksäkerhetsprogram – Volvo Traffic Safety Program – och för samhällsinsatser i fabrikens närområde.

”Vi har under flera år fokuserat på ett antal aktiviteter i Brasilien för att minska vår miljöpåverkan men också för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet genom ett program som har varit betydelsefullt för både samhället och Volvokoncernen. CSR är väldigt mycket en del av vår vardag i Brasilien och vi ser denna utmärkelse som ett viktigt bevis på vårt engagemang”, säger Niklas Gustavsson, ansvarig för hållbarhet inom Volvokoncernen.

I september 2014 utsågs Volvokoncernen bland de bästa i världen inom hållbarhet genom att återigen kvala in på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke tel. 031-66 12 32 alt. 0765-53 72 29.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 86 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 306 KB