Volvo CE överför grävlastare och väghyvlar till SDLG för att förbättra lönsamheten

Som en del av Volvokoncernens pågående aktiviteter för att förbättra lönsamheten och sänka kostnaderna kommer Volvo Construction Equipment att avveckla utvecklingen och tillverkningen av sin nuvarande produktlinje av grävlastare och väghyvlar av varumärket Volvo. I framtiden ska produkterna istället tillverkas av Volvo CE:s kinesiska bolag SDLG.
Som kommunicerat i samband med rapporten för det tredje kvartalet 2014 ska ytterligare kostnadssänkande åtgärder genomföras inom Volvo Construction Equipment (Volvo CE) för att anpassa kostnadsstrukturen och för att åtgärda vissa av produkternas lönsamhet. En översyn av verksamheten har nu skett med resultatet att Volvo CE avslutar produktutveckling och produktion av grävlastare och väghyvlar i Europa, Nordamerika och Sydamerika och överför verksamheten till sitt kinesiska bolag SDLG. Tillsammans med ytterligare effektiviseringsåtgärder kommer detta att minska antalet anställda med cirka 1000 personer, varav majoriteten i Polen, USA och Brasilien.

De nuvarande produktlinjerna av grävlastare och väghyvlar av varumärket Volvo är mycket tekniskt avancerade och högt specificerade och har vänt sig till ett relativt litet premiumsegment på marknaden. Grävlastare och väghyvlar av varumärket SDLG är mer lämpade för att möta kundernas behov i det större och växande så kallade valuesegmentet.

I dagsläget tillverkas väghyvlar vid Volvo CE:s anläggningar i Shippensburg, USA och i Pederneiras, Brasilien. Grävlastare tillverkas i Pederneiras och i Wroclaw, Polen. Då produktionen av grävlastare i Europa upphör avslutas Volvo CE:s verksamhet i Wroclaw.

Åtgärderna inom Volvo CE är en del av den rad nya aktiviteter i koncernens utökade strategiska program 2013-2015 som offentliggjordes i samband med rapporten för det tredje kvartalet 2014. Aktiviteter som sammantaget förväntas minska koncernens strukturella kostnader med 3,5 miljarder kronor. Tillsammans med pågående aktiviteter är ambitionen i det strategiska programmet att minska koncernens strukturella kostnader med 10 miljarder kronor jämfört med 2012 och att samtliga aktiviteter är implementerade vid utgången av 2015 med full helårseffekt av kostnadsbesparingarna under 2016. För ytterligare information se Volvokoncernens rapport för det tredje kvartalet 2014.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-537229.