Ändring i Volvos koncernledning

Henry Sténson har utsetts till chef för den nyinrättade koncernfunktionen Corporate Communication & Sustainability Affairs. Sténson har lång erfarenhet av ledningsarbete på högsta nivå inom företag som Ericsson och SAS, men har tidigare också arbetat inom Volvokoncernen som bland annat informationschef för Volvo Aero och Volvo Personvagnar. Sténson tillträder sin tjänst den 1 januari och kommer att ingå i Volvos koncernledning.
henry_142x88.jpg

Som tidigare meddelats är Corporate Communication & Sustainability Affairs namnet på den nya koncernfunktion som består av de båda tidigare funktionerna Corporate Communication samt Sustainability & Public Affairs. I samband med rapporten för det tredje kvartalet 2014, tillkännagavs att koncernledningen från den 1 januari skulle bestå av 10 medlemmar jämfört med dagens 16.

Volvo har tidigare meddelat att minskningen av antalet medlemmar också sker genom en sammanslagning av de tre försäljnings- och marknadsorganisationerna inom Group Trucks, genom att cheferna för Volvo CE och Volvo Financial Services från den 1 januari inte längre ingår i koncernledningen samt genom att Corporate Process & IT organisatoriskt läggs under koncernens Chief Financial Officer, CFO.

Efter förändringarna består Volvos koncernledning från och med den 1 januari 2015 av följande personer:

Olof Persson – vd och koncernchef

Joachim Rosenberg – Group Trucks Sales

Mikael Bratt – Group Trucks Operations

Torbjörn Holmström – Group Trucks Technology

Håkan Karlsson – Business Areas (Construction Equipment, Penta, Bussar, Governmental Sales)

Karin Falk – Corporate Strategy

Sofia Frändberg – Corporate Legal & Compliance

Jan Gurander – Corporate Finance & Control

Kerstin Renard – Corporate Human Resources

Henry Sténson – Corporate Communication & Sustainability Affairs

Henry Sténson har utsetts till chef för den nyinrättade koncernfunktionen Corporate Communication & Sustainability Affairs.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of pressrelease Format PDF Size 84 KB
PDF (Eng) of pressrelease Format PDF Size 217 KB