Lastbilsleveranser augusti 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i augusti 2014 till 11 809 fordon, en minskning med 8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i augusti 2014 till 11 809 fordon, en minskning med 8 procent jämfört med samma månad föregående år. I Sydamerika sjönk leveranserna i augusti med 42 procent och i Europa med 19 procent, ett resultat av färre leveranser i Brasilien och Frankrike. Samtidigt ökade leveranserna i Nordamerika med 22 procent.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 6 939 fordon under augusti, en minskning med 9 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 1 974 lastbilar, en minskning med 10 procent jämfört med augusti föregående år.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med
31 procent till 2 246 fordon jämfört med samma månad 2013.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 40 procent till 1 423 lastbilar jämfört med augusti 2013. Förändringen är en konsekvens av lägre efterfrågan och minskning av lager i återförsäljarkanalen.

Mack
Under augusti levererades 1 793 Macklastbilar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.

Renault Trucks
I augusti levererade Renault Trucks 1 475 lastbilar. Leveranser av tunga lastbilar i augusti minskade med 35 procent till 853 jämfört med samma period föregående år. Minskningen orsakades i huvudsak av färre leveranser i Frankrike. Samtidigt ökade leveranserna av lätta lastbilar med 8 procent till 446.

UD Trucks
I augusti levererade UD Trucks 1 602 lastbilar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med augusti föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i augusti till 2 448 lastbilar vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 031 323 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031 322 38 79
UD Trucks, Mansoor Ahmed, +86 10 65829122

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191