Lastbilsleveranser augusti 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i augusti 2014 till 11 809 fordon, en minskning med 8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i augusti 2014 till 11 809 fordon, en minskning med 8 procent jämfört med samma månad föregående år. I Sydamerika sjönk leveranserna i augusti med 42 procent och i Europa med 19 procent, ett resultat av färre leveranser i Brasilien och Frankrike. Samtidigt ökade leveranserna i Nordamerika med 22 procent.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 6 939 fordon under augusti, en minskning med 9 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 1 974 lastbilar, en minskning med 10 procent jämfört med augusti föregående år.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med
31 procent till 2 246 fordon jämfört med samma månad 2013.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 40 procent till 1 423 lastbilar jämfört med augusti 2013. Förändringen är en konsekvens av lägre efterfrågan och minskning av lager i återförsäljarkanalen.

Mack
Under augusti levererades 1 793 Macklastbilar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.

Renault Trucks
I augusti levererade Renault Trucks 1 475 lastbilar. Leveranser av tunga lastbilar i augusti minskade med 35 procent till 853 jämfört med samma period föregående år. Minskningen orsakades i huvudsak av färre leveranser i Frankrike. Samtidigt ökade leveranserna av lätta lastbilar med 8 procent till 446.

UD Trucks
I augusti levererade UD Trucks 1 602 lastbilar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med augusti föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i augusti till 2 448 lastbilar vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 031 323 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031 322 38 79
UD Trucks, Mansoor Ahmed, +86 10 65829122

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191

Download

PDF (SWE) of pressrelease Format PDF Size 274 KB
PDF (ENG) of pressrelease Format PDF Size 390 KB