×

Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2014.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Volvo Treasury finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015, kl 15.00.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031- 323 72 29.