Halvårsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för 2015.

Halvårsrapporten och koncernrapporten finns tillgängliga på Volvokoncernens hemsida.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2015, kl 08.30.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 0765 537229

Download

PDF (SWE) of Press release Format PDF Size 12 KB
PDF (ENG) of Press release Format PDF Size 127 KB