Lastbilsleveranser november 2015

I november 2015 uppgick leveranserna från Volvokoncernens lastbilsverksamhet till 18 333 fordon.
Lastbilsleveranserna i november 2015 ökade med 40 procent i Europa. Däremot minskade leveranserna med 63 procent i Sydamerika, med 9 procent i Asien och med
2 procent i Nordamerika. Totalt levererade Volvokoncernens helägda verksamheter
18 333 lastbilar, vilket var på samma nivå som under november 2014.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta  Volvokoncernens medierelationer:
Karin Wik, 031 3231020

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191