Volvokoncernen – det fjärde kvartalet 2014

Under det fjärde kvartalet hade Volvokoncernen en underliggande resultatförbättring i sin lastbilsverksamhet och en fortsatt bra utveckling i åtgärderna för att öka effektiviteten och minska koncernens kostnader. Dock upplevde anläggningsmaskinsverksamheten en kraftig motvind där många marknader utanför Nordamerika fortsatte att försvagas.
q42014_142x88.jpg
  • Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 77,5 miljarder kronor (76,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter minskade omsättningen med 4%.
  • Rörelseresultatet påverkades negativt av avsättningar relaterade till EU:s konkurrensutredning och förväntade kreditförluster i Kina om totalt 4.450 Mkr.
  • Exklusive ovanstående avsättningar och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 3.021 Mkr jämfört med 3.077 Mkr föregående år (exklusive en nedskrivning av Volvo Rents om 1.500 Mkr), motsvarande en rörelsemarginal på 3,9% (4,0). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 373 Mkr.
  • Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 10,6 miljarder kronor (10,3), vilket bidrog till att den finansiella nettoskulden i industrirörelsen minskade till 14% av eget kapital.
  • Orderingången på lastbilar steg med 16% medan orderingången på anläggningsmaskiner minskade med 33%.
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kronor per aktie (3,00).

”Vi har en bra fart i vårt arbete med att ytterligare förbättra den interna effektiviteten och sänka kostnaderna, och vi kan se tillbaka på ett år med betydande förändringar och många förbättringsåtgärder som nu betalar sig. När vi blickar framåt, så har vi fortfarande mycket hårt arbete framför oss, men vi fortsätter att hålla uppe farten i våra åtgärder för att förbättra lönsamheten och sänka kostnaderna”, säger Olof Persson, VD och koncernchef.

För en svensk PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q4 2014 PDF

För att ladda ner en bild ifrån rapporten - klicka här.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 15.00.

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
Patrik Stenberg 031-66 13 36
Anders Christensson   031-66 11 91
John Hartwell +1 201 252 8844