Volvostipendium för forskning om varför vi reser som vi gör

Vad är det som påverkar oss när vi väljer färdmedel i vardagen? Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2014 års stipendium till Professor Margareta Friman vid Karlstads universitet. Margareta Friman får stipendiet, som består av 250 000 kronor, för att hon i sin forskning har kombinerat beteendevetenskap med transportforskning och på så sätt har ökat förståelsen för vad som påverkar vilka beslut och färdmedelsval som människor gör.
Friesinger-2014-Margareta-Friman-142x88.jpg

”Margareta Frimans forskning, som primärt fokuserar på frågor inom konsument- och transportpsykologin, har fått stort genomslag både nationellt och internationellt. Hon har omfattande vetenskaplig publicering och är ofta inbjuden som talare vid konferenser”, skriver stiftelsens styrelse i sin motivering.

Vid sidan av en hög publiceringstakt anlitas Margareta Friman också som expert både inom och utom akademin, och har av externa utvärderare fått goda omdömen för sin styrning och ledning av centrumbildningen SAMOT – Service och marknadsorienterad transportforskning vid Karlstads universitet.

Stipendiet delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid ett seminarium den 1 april i Palmstedtsalen på Chalmers tekniska högskola. I samband med prisutdelningen organiserar Volvo Research & Educational Foundations (VREF), Göteborgs universitet och Chalmers ett seminarium.

Seminariet hålls på svenska. Program och anmälan finns på sidan http://korta.nu/Kd4.
Vid eventuella frågor kontakta Ulf Andersson, ulf.andersson@chalmers.se, tel: 0736 545402.

Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (Volvo Research and Educational Foundations): http://www.vref.se/

Bild på Margareta Friman kan hämtas här.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Knowles, Karlstads universitet
christina.knowles@kau.se, tel; 070-887 22 47 eller Katarina Gårdfeldt, Vetenskapliga Rådets ledamot vid VREF, katarina@chalmers.se,  tel 031-772 49 63

Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983 – 1987 och styrelseordförande 1997-1999. Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF).

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 195 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 275 KB