Prestigefyllt kvalitetspris till Volvo Lastvagnar

För andra året i rad tilldelas Volvo Lastvagnar den prestigefyllda europeiska utmärkelsen Quality Innovation of the Year Award. Volvo Lastvagnar får priset för sin nya växellåda, I-Shift Dual Clutch, som framförallt gör förarens arbete enklare och säkrare.

- I-Shift Dual Clutch är en produktinnovation som är ny för sin bransch, med goda utsikter att förbättra parametrar som påverkar såväl förare och åkerier som transportköpare och samhälle, säger Matti Kaulio, docent i Industriell Ekonomi på KTH och representant för svenska SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) i den expertpanel som utsett årets pristagare.

Bakom Quality Innovation of the Year står förutom SIQ också kvalitetsinstitut i flera andra europeiska länder. 2014 års utmärkelser delas ut av Ungerns president János Áder vid en ceremoni i Budapest den 19 januari.

Innovationer med kundnytta
- Det är naturligtvis fantastiskt roligt att vårt innovationsarbete återigen uppmärksammas på det här sättet. Vi jobbar systematiskt för att utveckla nya lösningar med tydlig nytta för kunder och förare. Mottagandet av I-Shift Dual Clutch har verkligen överträffat våra förväntningar. Att vi nu dessutom får Quality Innovation of the Year Award är ytterligare en viktig bekräftelse på att vårt fokus ligger helt rätt, säger Hayder Wokil, kvalitetschef på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar först i världen
I korthet är I-Shift Dual Clutch en automatiserad manuell växellåda med dubbla kopplingar. Lösningen innebär att lastbilen inte tappar fart eller kraft vid växlingar, den får en effektiv och mjuk körning. Den här typen av växellådor utvecklades från början för sportbilar och används även inom personbilsindustrin. Volvo Lastvagnar är först i världen med att använda tekniken i tunga fordon.

2013 fick Volvo Lastvagnar Quality Innovation of the Year för sitt styrsystem Volvo Dynamic Steering, som fått stor uppmärksamhet inte minst genom filmen the Epic Split med Jean-Claude Van Damme.

Mer information om I-Shift Dual Clutch:
Film om I-Shift Dual Clutch
Animering om I-Shift Dual Clutch

Ladda ned högupplösta bilder här

Fakta Quality Innovation of the Year Award:
Quality Innovation of the Year är en utmärkelse som årligen delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Bakom utmärkelsen Quality Innovation of the Year, som introducerades 2007 i Finland, står i dag kvalitetsfrämjande stiftelser i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tjeckien och Ungern. Ambitionen är att utmärkelsen ska utvecklas ytterligare för att omfatta flera länder.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling - svarar för den svenska representationen.

Expertpanelens utlåtande om I-Shift Dual Clutch:
Volvo Lastvagnars I-Shift Dual Clutch är ett exempel på en produktinnovation där en befintlig lösning vidareutvecklats. Tekniken har tidigare använts i sportbilar men har nu vidareutvecklats och integrerats med den befintliga växellådstekniken i lastbilar.  Fördelarna med den här produktinnovationen är att den gör det möjligt att växla utan avbrott i kraftöverföringen. Lastbilen tappar därmed inte hastighet vid växling.

Produkten är en innovation som är ny för sin bransch och som har stor potential att förbättra produktparametrarna: bättre körbarhet, mjukare körning, varsammare hantering av lasten, bekvämare arbetsmiljö, energiförbrukningen och en högre transporteffektivitet. Detta är parametrar som påverkar såväl förare och åkerier som transportköpare och samhället i stort.

För ytterligare information kontakta:
Jan Strandhede
PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige,
tel: 031-323 37 15
e-post: jan.strandhede@volvo.com.