Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 2 776 262 A-aktier till sammanlagt 2 776 262 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 31 juli, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 505 632 785 A-aktier och 1 622 787 435 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 667 911 528,50 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, tel +46 31 323 72 29.

Download

PDF (ENG) of press release Format PDF Size 206 KB
PDF (SWE) of press release Format PDF Size 73 KB