Volvo utbildar servicetekniker i Zambia

För att öka möjligheterna till arbete och för att förbättra den generella nivån på utbildningar för servicetekniker startar Volvokoncernen tillsammans med svenska biståndsmyndigheten Sida och UNIDO, FN:s organ för industriell utveckling, lärlingsutbildning i Zambia. Utbildningen drivs i samarbete med lokala myndigheter och totalt ska 140 elever utbildas varje år.

Behovet av praktisk yrkeskunskap är mycket stort i Zambia. Den utbildning som finns idag stämmer inte överens med de krav som industrin har vilket leder till att företagen tar in arbetskraft från andra länder. I Zambia handlar det till stora delar om verkstadsmekaniker och servicetekniker till den viktiga gruvindustrin.

För att öka möjligheterna till arbete startar Volvokoncernen tillsammans med Sida och UNIDO lärlingsutbildningar för 140 elever med start januari 2015. Totalt ska 420 elever utbildas under 3,5 år och målet är att minst 75 procent av studenterna ska få ett arbete som servicetekniker eller liknande efter studierna.

”Utbildade mekaniker får en chans till arbete i länder med hög arbetslöshet samtidigt som Volvo får tillgång till den utbildade personal som vi behöver för att kunna växa i Afrika,” säger Malin Ripa, Senior Vice President, CSR Management. ”Genom att utbilda lokal arbetskraft bidrar vi till hållbar tillväxt i de länder där Volvokoncernen finns.”

Utbildningen kommer att ske på Northen Technical College i staden Ndola.  Den anpassas och planeras för industrins behov och innehåller både praktisk och teoretisk utbildning som kurser i mekanik, service och underhåll av fordon. Även engelska är en del av undervisningen.


”Vi vill gemensamt med Volvokoncernen och UNIDO skapa en yrkesutbildning som motsvarar de behov av kvalificerad yrkesutbildning som finns inom gruvindustrin.  Det finns en stor efterfrågan på inhemsk utbildad personal,” säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.”Genom vårt partnerskap kan vi gemensamt skapa jobb med anständiga villkor och en inkluderande affärsmodell. I dag är nyckeln till både anställning och utveckling utbildning.”

Förra året tillkännagav Volvokoncernen att man skulle etablera lärlingsutbildningar i tio afrikanska länder. Nyligen startade liknande utbildningar i Marocko och Etiopien.Utbildningarna är prioriterade områden i Volvokoncernens långsiktiga hållbarhetsarbete. Förbättrad trafiksäkerhet, färre antal olyckor och lägre koldioxidutsläpp är andra prioriterade områden. Volvokoncernen ingår som enda fordonstillverkare i världen i WWF:s program Climate Savers som syftar till minskade koldioxidutsläpp från både fordon och produktion.Den 25 mars publicerar Volvokoncernen 2014 års hållbarhetsrapport. Där beskrivs koncernens omfattande hållbarhetsarbete och de intiativ och projekt som koncernen driver.

Se UNIDO:s film från Etiopien där lärlingsutbildningarna pågått under några år. Volvokoncernen är med och driver projektet tillsammans med UNIDO och Sida.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke +46 (0)31-323 7229 or +46 (0)765-537229.