Volvo Lastvagnars app-tävling gav idéer till tjänster som förbättrar livet på vägen

Transportbranschen är högt specialiserad och i behov av intelligenta lösningar för effektivitet, säkerhet och miljö. Nio lag, varav tre från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, tävlade under 24 timmar med samma utmaning – att utveckla en kreativ app som erbjuder lastbilsförare nya värdefulla tjänster. Tre vinnande bidrag får nu chans att vidareutveckla sin idé till en färdig tjänst.

En allt större del av innovationerna inom fordonsindustrin handlar om nya mjukvarufunktioner som gör att lastbilen i ännu större grad kan anpassas till förarens behov. Idag skapas det mesta hos fordonstillverkarna och dess underleverantörer. Men med hjälp av en öppen plattform kallad Automotive Grade Android, eller AGA,  kommer i framtiden troligtvis betydligt fler aktörer att finnas på marknaden.

Volvo Trucks Open Innovation Challenge arrangerades i helgen av Volvo Lastvagnar i samarbete med Vehicle ICT Arena på Lindholmen Science Park. De tävlande lagen tog fram idéer till IT-tjänster för transportbranschen. Utgångspunkten var att tjänsten skulle användas av föraren och använda data som finns i lastbilen, annars var det fritt fram för kreativt tänkande.

– Appar och tjänster som är skräddarsydda för användning i  lastbilen är nästa steg för att förbättra effektiviten och livet på vägen inom åkerinäringen. Syftet med tävlingen är att stimulera innovationstakten inom området, säger Lars Mårtensson innovations- och miljöchef på Volvo Lastvagnar.

Första priset gick till Idevio för deras idé som ökar trafiksäkerheten genom att ge föraren information om vad som sker längre fram  på vägen. Tjänsten  tar in uppgifter från olika håll om till exempel tillåten hastighet och axeltryck, hård sidvind, underkylt regn och risk för vattenplaning. Föraren får  på så sätt hjälp att undvika obehagliga situationer och olyckor.

– Vi är speciellt nöjda med att vi har nått fram  med vår teknik som kan kombinera information inte bara mellan förare och bil, utan en mängd andra källor, till exempel väderrapporter, kartor och trafikinformation  i ett mycket enkelt gränssnitt som helt fokuserar på säkerhet, säger Jonas Lindén på Idevio.

De vinnande  lagen får ett utvecklingsbidrag för att vidareutveckla sin idé till en användbar tjänst. Ett av de vinnande lagen får dessutom ett exklusivt deltagande i samband med målgången i Göteborg för Volvo Ocean Race i juni.

Volvo Lastvagnars app-tävling

De vinnade lagen och deras idéer

Första plats: laget Idevio Droids från företaget Idevio i samarbete med V-Traffic.

Medlemmar: Anders Hagward, Robin Murén, Kalle Persson, Jonas Lindén, Johan Persson och Jonas Karlsson.

Bakgrund: Som förare är det lätt att missa vägskyltar eller glömma vad man passerade för flera kilometer sedan. Är det tillåtet att köra om  här? Vilken hastighet gäller nu? Att alltid ha tillgång till aktuellt vägskyltsläge är en trygghet för föraren och ökar säkerheten.

Idé: Idevios tjänst WayAhead är bland annat en vägskyltsersättare. Den visar aktuellt vägskyltsläge samt  varnar för sådant som finns längre fram. Informationen anpassas för det aktuella fordonet så att sådant som inte är viktigt kan filtreras bort. Exempel på vad som kan ingå i ett vägskyltsläge är tillåten hastighet, omkörningsförbud, bärighetsklass, max tillåten bredd, miljözon med mera. Man kan också lägga in varningar för hård sidvind, underkylt regn och risk för vattenplaning.

Andra plats: laget tAGAmatic från företaget Talkamatic.

Medlemmar: Fredrik Kronlid, Pontus Lindström, Apostolos Apostolidis, Alexander Berman och Sebastian Berlin.

Bakgrund: Röststyrning och dialog är interaktionssätt som mer eller mindre tas för givna för en infotainmentplattform idag. Genom att tillgängliggöra en tjänst för röst och dialog öppnas nya möjligheter för säker interaktion.

Idé: Möjliggöra röstinteraktion och dialog, vilket kan användas för att till exempel välja radioprogram på Sveriges Radio Play utan att ”browsa” på en skärm. Föraren behöver därmed inte ta blicken från vägen. För att ytterligare höja säkerhetsnivån bläddrar man i menyer med hjälp av rattknapparna där datorn sedan läser upp valen. Systemet undviker också att ställa frågor när trafiksituationen är för intensiv.

Tredje plats: Chalmers Tekniska Högskola.

Medlemmar: Erik Pihl, David Michaëlsson, Patrik Haar, David Gustafsson, Johan Segerlund, Matz Larsson.

Bakgrund: Ett problem bland  många förare är brist på social interaktion. Gårdagens komradio har inte kunnat ersättas av mobiltelefonen. Idag finns flera appar på marknaden men det är få som uppfyller riktlinjer för trafiksäkerhet (från NHSTA) för hur förare ska interagera med appar under körning. Amerikansk forskning visar även att samtal i en handsfree-enhet minskar risken för olyckor.

Idé: lagets idé går ut på att förenkla kommunikationen mellan grupper av förare som är ute och kör. Det ska göras med en  app som använder internet uppkoppling och är säker att använda under körning genom att man använder lastbilens hands-free funktion. Appen växlar automatiskt mellan två olika gränssnitt beroende på om man kör eller inte. Funktionaliteten begränsas vid körning till saker som inte distraherar föraren från körningen.

Mer information om tävlingen finns här

http://vehicle.lindholmen.se/innovationstavlingar

Fakta om Vehicle ICT Arena

Vehicle ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park och erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT. Syftet är att bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet.Arenan delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Vinnova VINNVÄXT.

För ytterligare information, kontakta: Jan Strandhede, Volvo Lastvagnar, Mediarelationer Sverige, tel +46 76 55 337 15, e-mail: jan.strandhede@volvo.com