Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 3 000 000 A-aktier till sammanlagt 3 000 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 31 mars, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 510 114 267 A-aktier och 1 618 305 953 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 671 944 862,30 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, +46 31 323 72 29.