Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 150 500 A-aktier till sammanlagt 150 500 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 30 september, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 505 482 285 A-aktier och 1 622 937 935 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 667 776 078,50 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, tel 031 323 72 29.