Två unga forskare tilldelas Assar Gabrielssons pris för forskning kring leukemi respektive screening för prostatacancer

För första gången delar stiftelsen Assar Gabrielssons fond ut pris till två forskare i medicin. Pristagarna Anna Staffas och Rebecka Arnsrud Godtman har bedrivit viktig cancerforskning som rönt stort intresse. Prissumman är 100 000 kronor per person.
assar_2016_142x88.jpg

Assar Gabrielssons fond vill uppmärksamma både experimentell och patientnära forskning. Därför kommer från och med i år två pris att delas ut, en i vardera kategori.

Anna Staffas har i sin avhandling studerat genetiska förändringar som ger upphov till leukemi. Hon visade vilken betydelse vissa mutationer har för prognosen hos barn med leukemi, och att man med hjälp av kunskapen om mutationer kan förutse vilken typ av behandling varje patient bör få. Hon har även studerat mekanismen för en viss mutation och hur den gjorde att en normal cell omvandlades till cancercell.

Rebecka Arnsrud Godtman har i sin avhandling studerat överdiagnostik vid tidig undersökning av prostatacancer med test av PSA (prostataspecifikt antigen) i blodprov. Hon visade att den oorganiserade undersökning av PSA-värde som hittills gjorts av svenska män endast gett liten minskad dödlighet, medan en organiserad screening skulle kunna minska risken för död i prostatacancer med ca 40%. Hon visade också att risken för överbehandling kan minska genom så kallad aktiv monitorering, där behandling sätts in bara i de fall tumören visar tecken på att bli mer aggressiv.


Vinnare 2016: Rebecka Arnsrud Godtman och Anna Staffas

”Båda pristagarnas forskning håller en hög kvalitet och ställer viktiga frågor. Forskningsresultaten har fått stor uppmärksamhet och har redan påverkat sjukvården och inneburit en ändring i hur man behandlar barn med en viss typ av leukemi och hur sjukvården tar hand om män med prostatacancer”, säger professor Eva Forssell-Aronsson, Verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond.

Assar Gabrielssons fond har funnits sedan 1962 och syftet är att främja forskning, speciellt cancerforskning. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder. Direktör Assar Gabrielsson var en av AB Volvos grundare.

”Många avhandlingar som publiceras från Göteborgs Universitet håller hög kvalitet och att få Assar Gabrielssons pris i den konkurrensen är mycket hedrande och en fin bekräftelse på att min forskning är viktig. Jag gör för närvarande en post doc vid Memorial-Sloan Kettering Cancer Center i New York, och hoppas på sikt kunna bidra med ny kompetens och en möjlighet till att bredda cancerforskningen vid Göteborgs Universitet”, säger Anna Staffas.

Även Rebecka Arnsrud Godtman är glad för att ha tilldelats Assar Gabrielssons pris.
”Det är ett stort erkännande att få det här priset och det är väldigt roligt att det nu delas ut för både klinisk och preklinisk forskning. Jag brinner för att förbättra PSA-screeningen och vill hitta en metod som är så pass bra att det kan bli dags att införa allmän screening för prostatacancer. Det här priset ger mig dessutom en möjlighet att kunna söka extra medel och fortsätta med min forskning.”

Prisutdelning
Assar Gabrilessons pris kommer att delas ut onsdagen den 11 maj kl 15.00-16.00 i Sal Birgit Thilander på Academicum på Sahlgrenska akademin, Medicinaregatan 3.
Under ceremonin kommer de båda pristagarna att presentera sin forskning. Prisutdelningen är öppen för press och allmänhet.

För ytterligare information kontakta:
Urban Wass, Senior Vice President, Research & Innovation Policy, Volvo Group och ordförande i stiftelsen Assar Gabrielssons fond, tel 031-66 44 36.

Eva Forssell-Aronsson, professor i radiofysik och Verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond, tel  0703-72 26 26.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 89 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 76 KB