Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 900 000 A-aktier till sammanlagt 900 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
AB Volvo

Idag den 29 juli, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 504 581 960 A-aktier och 1 623 838 260 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 666 965 786 baserat på antalet registrerade aktier.

2016-07-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
tel 031 323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 07:30 CEST.

LADDA NER