Volvo visar framtiden inom automation redan nu

Volvokoncernen demonstrerar nu för första gången en helt självkörande lastbil för en bredare publik. Lastbilen är en del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring autonoma fordon där fokus är att öka affärsnyttan för kunder främst inom gruvindustrin.
Automated truck

”Volvokoncernen har bedrivit forskning i flera år kring autonoma fordon och det är glädjande att vi redan nu har en lösning som på sikt kommer att revolutionera gruvindustrin. Vi räknar med att vi markant kan öka produktiviteten samtidigt som bränsleförbrukningen minskar för våra kunder och säkerheten ökar”, säger Torbjörn Holmström, medlem av Volvos koncernledning och teknisk direktör.

Forskningsprojektet är ett gemensamt projekt där Volvokoncernen och Saab via sitt helägda teknikkonsultbolag Combitech är partners för att utveckla en komplett autonom transportsystemlösning. Den unika lastbilen, som är en extrautrustad anläggningslastbil, navigerar och kör helt självständigt både över och under jord. Den läser via sensorer och GPS kontinuerligt av sin omgivning och kan hela tiden parera fasta och rörliga hinder samtidigt som transportsystemet samlar data för att ytterligare optimera sin rutt och säkerheten. Det behövs heller ingen manuell övervakning av lastbilen utan den ingår som en del i kundens totala transportlösning där hela produktionen styrs.

Den specifika lastbil som nu Volvokoncernen har utvecklat är ett av flera forskningsprojekt som drivs där olika steg av autonoma lösningar kommer att utvecklas och testas. Projekten syftar till att skapa hållbara transportlösningar och förbättra trafiksäkerheten vilket gynnar både kunder och samhälle.

”Automation är ett spännande teknikområde där utvecklingen snabbt går framåt. Det finns lösningar redan nu och vi kommer att få mer autonoma lösningar i framtiden. Men kunderna har glädje av tekniken redan idag genom att principerna används i våra aktiva säkerhetssystem”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo.

För media - testa den självkörande lastbilen
Volvokoncernen kommer den 24-25 maj 2016 att visa den helt självkörande lastbilen i en gruvliknande miljö i Göteborg. Möjligheter finns att åka med i den självkörande lastbilen och få fördjupad information om tekniken som används.

För ytterligare information och anmälan vänligen kontakta Joakim Kenndal, Volvokoncernens mediarelationer 031-322 43 80 eller joakim.kenndal@volvo.com.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 82 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 268 KB