Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 2 422 500 A-aktier till sammanlagt 2 422 500 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Idag, den 30 november, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 496 986 993 A-aktier och 1 631 433 227 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 660 130 315,70 baserat på antalet registrerade aktier.

2016-11-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, tel 031 323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 07:30 CET.