Regnskogens väktare får Volvos miljöpris 2016

Den brasilianska forskaren professor Carlos Nobre tilldelas Volvos Miljöpris för 2016. Han får priset för sina pionjärinsatser i att skapa djupare kunskaper och förståelse kring Amazonas regnskogar, ett av jordens viktigaste ekosystem.
Carlos Nobre VEP 2016 laureate

Regnskogarna i Amazonas är ett av jordens rikaste områden inom biologisk mångfald. I Amazonas finns mellan 10 och 15 procent av alla arter som lever på land och i biomassan finns 100 – 120 miljarder ton kol lagrat. Regnen i Amazonas genererar årligen omkring 15 procent av allt färskvatten som rinner ut i världens oceaner. Så Amazonas har en avgörande betydelse inom biologisk mångfald och det globala klimatet.

”Carlos Nobre har spelat en enastående roll under flera decennier inom forskning som rör regnskogen i Amazonas, inklusive spjutspetsforskning som rör de globala ekosystemförändringarna”, skriver den vetenskapliga juryn i sin motivering för priset år 2016.

Under många år har det funnits stor oro för avskogning av Amazonas och omvandling av tropisk skog till betesmarker för boskap eller odling av jordbruksgrödor. Under de senaste 10 åren har den negativa trenden avtagit och avskogningen har minskat med 80 procent. Allt färre projekt för boskapsskötsel och odling startas numera.

- Det beror på en kombination av ny lagstiftning, tuffare regelverk och hårdare övervakning, berättar Carlos Nobre. Det har också visat sig svårt att bedriva jordbruk- och boskapsskötsel lönsamt i regnskogen, vilket bidragit till minskad avverkning.

Han varnar dock för att avverkningen fortfarande är på för hög nivå. något som leder till att savannliknande miljöer kan bildas och påverka den roll som Amazonas har för jordens klimat. Om uppvärmningen i Amazonas ökar med 4°C, eller 40 procent av arealen avverkas, nås en gräns som kan vara irreversibel.

Den nuvarande utvecklingen är dock positiv, säger han och pekar på en ny roll för Amazonas.

- Det är kanske den sista platsen på jorden där man skulle förvänta sig en industriell revolution, men det kan faktiskt bli möjligt i Amazonas, det största tropiska skogsområdet i världen.

Genom att koppla den biologiska mångfalden i Amazonas med dess oräkneliga livsformer - växter, insekter och djur - till den senaste teknologiska utvecklingen, kan det leda till en ny industriell revolution, enligt Carlos Nobre.

- Världen genomgår nu en snabb transformation som drivs av innovationer inom artificiell intelligens, robotisering, nanoteknologi, syntetisk biologi, genteknik och biomodellering, för att bara nämna några. Genom att bevara den omfattande biologiska mångfalden i Amazonas och kombinera med denna nya teknologi kan vi faktiskt se en ny framtid för Amazonas och dess invånare.

- Vetenskapen gör snabba framsteg när det gäller att förstå hur saker skapas i naturen, hur de interagerar och fungerar, processer som tagit miljontals år att utveckla. På medellång och lång sikt kan vi förvänta oss en lång rad innovationer som kommer från den tropiska skogen, i Brasilien och på andra ställen, säger Carlos Nobre.

Förutom en lång akademisk karriär blev Carlos Nobre år 2011 utsedd till ansvarig för policy och forskning vid Departementet för vetenskap och teknologi i Brasilien. 2013 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon till rådgivare inom FN:s Scientific Advisory Board.

För mer information om Volvo Environment Prize och årets pristagare, kontakta juryns ordförande Professor Will Steffen, Fenner School of Environment and Society, Australian National University, e-post: will.steffen@anu.edu.au
T
el: +61 2 6125 4588

Volvo Environment Prize instiftades 1988 och har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut årligen till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor och delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 30 november 2016

Läs mer på www.environment-prize.com

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/press.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se.