Volvokoncernen partner i nytt forskningscentrum

Ett nytt forskningscentrum för tillverkning av tunga drivlinor – motorer, växellådor och axlar – har invigts på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Volvokoncernen är en av tre partnerföretag som står bakom etableringen.
Jan Ohlsson

Det nya forskningscentrumet på KTH går under namnet Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab. Det är etablerat tillsammans med den tyska forskningsorganisationen Fraunhofer och det svenska nätverket för industriforskning, RISE. Även Chalmers tekniska högskola i Göteborg är med i nätverket.

Jan Ohlsson, chef för Volvos tillverkning av lastbilar, var en av huvudtalarna på invigningen.

- I Sverige har vi ett av världens ledande kluster för utveckling och tillverkning av tunga motorer, växellådor och komponenter. Tillverkningsdelen representerar en stor potential för fortsatt utveckling av vår konkurrenskraft. Så detta är viktigt för oss i Volvokoncernen och för vår bransch, säger Jan Ohlsson.

Inriktningen är tillämpad forskning med företag i branschen som partners. Fraunhofer är världsledande i tillämpad forskning för fordonsindustrin. Centrumet blir en inkörsport till den samlade kompetensen hos Fraunhoferinstituten vad gäller tillämpad tillverkningsteknologi. Det blir också basen för en gemensam insats på det här området av ledande intressenterna i Sverige, som tekniska institut, tekniska högskolor och företag.

Företagspartners i projektet är Sandvik, Scania och Volvokoncernen. Utöver teknikdelen i den här gemensamma satsningen är den viktig för framtida rekryteringar. 

- Vi måste säkerställa kompetensen i fordonsindustrin framåt. Det klarar vi inte själva, utan kan här göra en insats tillsammans. Att engagera KTH-studenter i projekt inom ramen för det här forskningscentrumet är ett sätt, säger Jan Ohlsson.