Volvostipendium för forskning om luftföroreningar

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2016 års stipendium till professor Louise Olsson vid Chalmers tekniska högskola. Louise Olsson får stipendiet , som är på 250 000 kronor, för sitt omfattande forskningsarbete om användandet av katalysatorer i fordon för avgasrening.
1860x1050-news-hakan-frisinger-2017 2

För mer information och en eventuell anmälan till seminariet kontakta: Moa Persson, 0729812584, moa.persson@chalmers.se 

Volvos Forsknings-och Utbildningsstiftelser (Volvo Research and Educational Foundations) www.vref.se 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

LADDA NER

170412-ab-volvo-frisinger-sv Format PDF Size 127 KB
Program och anmälan Format PDF Size 197 KB