Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

Under några dagar i november samlade vi intressenter från hela Europa för att diskutera och utbyta erfarenheter när det gäller trafikfrågor med särskilt fokus på samspelet mellan oskyddade trafikanter och övrig trafik i europeiska städer.
Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

-Genom Volvo Safety Days lyfter vi viktiga frågor och skapar dialog, säger Peter Kronberg, Volvokoncernens talesperson när det gäller säkerhetsfrågor.

Volvo Safety Days var finalen på en serie av workshops som Volvokoncernen har arrangerat runt om i Europa under året där man diskuterat hur trafiksäkerheten i våra Europeiska städer ska förbättras.

-Vi har träffat myndigheter, representanter från olika organisationer , bland annat cykelgrupper, och representanter från transportbranchen på deras hemmaplan för samtal. Möten som har varit lyckade och givande.

-Vi kommer från olika branscher och har ibland olika uppfattningar om vad som är viktigt när det gäller trafiksäkerhet. Men genom de här mötena har vi fått en möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet och på så sätt hitta åtgärder till förbättringar, säger Peter Kronberg.

Volvo Safety Days samlade cirka 50 inbjudna gäster under intensiva två dagar i Göteborg.  På programmet stod en rad föreläsningar och diskussioner. Vill du veta mer och ta del av materialet som visades? Då hittar du det här