Eric arbetar för säkrare trafik i Kina

Eric Liu arbetar med att öka medvetenheten om trafiksäkerhet i Kina. En stor utmaning i ett land där 200 000 personer dör varje år i trafiken. – Jag är stolt över att få vara en del i det här viktiga arbetet. Det handlar om människors liv, säger han.
Eric Liu

Eric Liu är Senior technology and project planning manager på Volvokoncernen i Kina. Han har sitt kontor i Shanghai och ägnar stor del av sin tid att vara ute i olika sammanhang för att öka medvetenheten om bättre säkerhet i trafiken och informera om Volvokoncernens arbete med trafiksäkerhet och ny teknik.

– Huvudorden i mitt arbete är trafiksäkerhet och Kina. En kombination som är en stor utmaning i sig, säger han och berättar om ett land som i snabb takt vuxit till en av världens största ekonomier.

– Det har bland annat inneburit att behovet av transporter ökat kraftigt och därmed har antalet allvarliga olyckor i trafiken blivit ett stort problem i samhället, säger han.

Enligt Eric Liu är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska antalet trafikolyckor och det gör han i flera olika forum. Han är bland annat med och driver ett forskningsprogram i Kina kallat CIDAS, China -In-Depth Accident Study. Ett program med 22 olika partners som Volvokoncernen var med och grundade och som har till syfte att undersöka och analysera vad som orsakar trafikolyckorna i Kina och genom det hitta åtgärder för att öka trafiksäkerheten i landet.

– Vi har hittills undersökt över 800 olyckor runt om i Kina och har samlat på oss en mängd viktig data, säger han.

Dessutom ingår Volvokoncernen i ett samarbete om trafiksäkerhet mellan Kina och Sverige, CTS, China Sweden Research Centre for Traffic Safety. Tillsammans med bland annat flera universitet och industriella partners från båda länderna drivs olika forskningsprojekt om säkerhet och trafiksituationen i Kina.

Forskningen gör framsteg enligt Eric Liu och han menar att flera av olyckorna skulle kunna undvikas genom ökad kunskap och ett ändrat beteende i trafiken.

– Vi ser till exempel att många lastbilar är för tungt lastade eller att förarna håller allt för små avstånd till fordonen framför, säger han och berättar om betydelsen av att erbjuda träning för lastbilsförarna.

– Volvokoncernen har ett gott rykte här i Kina. Inte bara för att vi har säkra fordon utan också för att vi just hjälper till med bra utbildning i trafiksäkerhet. Det är viktigt att vi syns och hörs, säger han.

Eric Liu är hoppfull inför framtiden. Myndigheterna i Kina arbetar nu för att förbättra trafiksäkerheten och har som ambition att trafikolyckorna och dödsfallen ska minska med 90 procent till 2030. Under de kommande tio åren har Kina också i sin strategi att prioritera självkörande och uppkopplade fordon.

– Trafiksäkerheten kommer alltid att vara i centrum och där kan Volvokoncernen bidra kontinuerligt. Värt att nämna är också att de kinesiska myndigheterna har accepterar ”Nollvisionen”. Så visst är det är en lång väg att gå men vi är på rätt väg, säger han.