Volvo pionjär inom autonoma fordon – testar självkörande sopbil i stadsmiljö

I sitt senaste forsknings- och utvecklingsprojekt inom autonoma fordon, testar Volvokoncernen tillsammans med miljöföretaget Renova, självkörande sopbil för stadsmiljö. I projektet undersöks hur automation kan bidra till ökad trafiksäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.
1860x1050-news-volvo-pioneers-autonomous-self-driving-refuse-truck

”Det finns en fantastisk potential att omsätta de snabba tekniska framsteg som sker inom automationsområdet till praktisk nytta för kunder och samhälle. Vår självkörande sopbil är globalt banbrytande på området, och en av flera spännande innovativa automationslösningar som vi arbetar med just nu”, säger Lars Stenqvist, Chief Technology Officer Volvo Group.

Volvokoncernens självkörande sopbil syftar till att göra körningen säkrare i tätbebyggda områden, inte minst vid backning. Sensorer läser kontinuerligt av omgivningen och stannar direkt om den upptäcker ett plötsligt hinder i vägen. Rutten förprogrammeras och lastbilen kör själv från sopkärl till sopkärl. Föraren, som går före den backande sopbilen, kan fokusera på soptömningen och slipper kliva i och ur hytten vid varje förflyttning.

”En viktig fördel med den nya tekniken är att risken för arbetsskador kan minskas, till exempel knäslitage som är vanligt bland personal som arbetar med sophantering”, säger Lars Stenqvist.

Den självkörande lastbilen ger även stora miljömässiga fördelar. Växling, styrning och hastighet optimeras för att ger lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Samarbetsprojektet med Renova pågår till 2018. Den självkörande sopbilen som nu testas har ett sensorsystem för kartläggning, positionering och avkänning av området runt fordonet. Merparten av tekniken används även i den självkörande lastbil för gruvdrift som Volvokoncernen presenterade 2016, och som nu testas i Kristinebergsgruvan i norra Sverige.

Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=zJSHXr8i-ZU

Länk till högupplösta bilder: http://images.volvogroup.com/

Mer om Volvokoncernens arbete med automation finns på www.volvogroup.com/automation.

För ytterligare information vänligen kontakta, Volvokoncernens mediarelationer, Henry Stenson tel 031 323 72 29

2017-05-17

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

 

LADDA NER