Konvojkörning för lägre koldioxidutsläpp och högre trafiksäkerhet

Tack vare det EU-finansierade initiativet ENSEMBLE kommer lastbilskonvojer bestående av lastbilar från olika märken snart att bli verklighet i Europa. Volvokoncernen är en av sex lastbilstillverkare som ska visa upp sin tekniska kompetens på detta område.
Lastbilskonvojer på europeiska vägar

ENSEMBLE-konsortiet ska under  kommande tre år implementera och demonstrera konvojkörning med lastbilar på europeiska vägar tillsammans med de sex lastbilstillverkarna Volvo, DAF, Daimler, Iveco, MAN och Scania. Detta banar väg för ett godkännande av konvojkörning med lastbilar från olika märken i Europa. Det kommer att få positiva effekter för bränsleekonomi, koldioxidutsläpp, trafiksäkerhet och effektivitet inom hela vägtransportsektorn.

Huvudsyftet med ENSEMBLE-projektet är säker konvojkörning vid användning av lastbilar från olika märken samt att göra konsekvensanalyser vad gäller infrastruktur, säkerhet och trafikflöde. Väg- och trafikmyndigheter ska konsulteras och tillsammans kommer man att definiera väg- och trafikrelaterade godkännandekrav. Olika nivåer av  konvojkörning kommer att definieras för att underlätta framtagning av olika funktioner och strategier som återspeglar mångsidigheten hos de lastbilarna som används i konvojkörningen.

Med hjälp av tester över landsgränserna under verkliga förhållanden ska effekterna på trafik, infrastruktur och logistik analyseras.Samtidigt samlar man in relevant information om säkerhetsrelaterade scenarier som är nödvändiga för harmonisering av godkännandekraven.

När möjligheten till konvojer bestående av lastbilar från olika märken blir verklighet på europeiska vägar kommer en lastbil att kunna bilda konvoj med vilken annan lastbil som helst. Detta kan resultera i bränslebesparingar för en stor grupp fordon ute på vägarna. Dessutom påverkas trafikflödet, särskilt i mycket tätt trafikerade transportkorridorer. Lastbilskonvojerna, som ska köras i normal trafik, skapar ett smidigare trafikflöde och högre fordonstäthet vilket i sin tur gynnar vägkapaciteten. Tack vare den automatiserade dynamiska kontrollen mellan lastbilarna blir lastbilskörningen både säkrare och mindre stressig. Vid av- och påfarter till motorvägar samt vägkorsningar ökas avståndet mellan fordonen i konvojen automatiskt, för att ge plats åt andra trafikanter.

Projektet kommer att inledas i mitten av 2018. Den slutgiltiga ENSEMBLE-demonstrationen för lastbilar från olika märken är planerad till 2021.

Läs mer om vår medverkan i andra forskningsprojekt som innefattar konvojkörning.

European Truck Platooning Challenge och Sweden4Platooining