Volvo ska testa självkörande elbussar i Singapore

Volvo Bussar och Nanyang Technological University (NTU) i Singapore har tecknat ett samarbetsavtal om forskning och utveckling av självkörande eldrivna 12-meters bussar. Projektet ingår i Singapores satsning på att ta fram nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.
1860x1050Volvo 7900 Electric

Det är första gången Volvokoncernen ska utföra tester med självkörande stadsbussar.

Under flera år har koncernen bedrivit forskning på området självkörande transporter och har visat upp konceptfordon för användning inom avgränsade områden som gruvor, stenbrott eller för transport av nyskördade sockerrör i Brasilien. Ytterligare ett steg togs förra året med den självkörande lastbilen för transporter mellan olika knutpunkter i delvis avgränsade områden, som hamnar och särskilda körfält på motorvägar. Koncernen har också presenterat en självkörande eldriven anläggningsmaskin.

 ”Det finns ett snabbt växande intresse för både självkörande och eldrivna fordon i städer världen över. Tillsammans med NTU, som är ett av de ledande tekniska universiteten i världen, och Singapores transportmyndighet, Land Transport Authority, får vi nu möjlighet att testa olika lösningar under realistiska förhållanden. Tekniken som vi tillsammans utvecklar i Singapore kan bidra till framtida autonoma lösningar från Volvo Bussar”, säger Volvo Bussars vd Håkan Agnevall.

Basen i projektet kommer att utgöras av två helt eldrivna 12-meters Volvo 7900 Electric, av samma typ som Volvo Bussar idag säljer kommersiellt. Volvo och NTU kommer tillsammans bygga den autonoma lösningen på Volvos plattform.

”Våra eldrivna bussar ger redan idag städer möjlighet att förbättra luftkvalitet och minska buller, och också att planera stadsmiljöerna på helt nya sätt. När vi nu utvecklar självkörande elbussar har vi stor nytta av den expertis som redan finns inom Volvokoncernen när det gäller den här tekniken”, säger Håkan Agnevall.

En av de självkörande elbussarna kommer att användas på Singapores nya, avancerade testanläggning för autonoma fordon, och den andra bussen kommer att användas för tester i bussdepå. 

Samarbetet mellan Volvo Bussar, LTA och NTU sträcker sig till att börja med över en tvåårsperiod. De gemensamt utvecklade, självkörande elbussarna kommer att levereras till Singapore i början av 2019.

2018-01-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB tel: 031-323 62 57

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

LADDA NER

180111-ab-volvo-singapore-sv Format PDF Size 25 KB