Volvo Lastvagnar börjar sälja eldrivna lastbilar 2019

Under 2019 kommer Volvo Lastvagnar att börja sälja eldrivna medeltunga lastbilar i Europa, och de första enheterna ska tas i bruk redan i år i samarbete med ett få utvalda referenskunder. ”Elektromobilitet är helt i linje med Volvo Lastvagnars långsiktiga arbete för hållbara stadsmiljöer och nollutsläpp”, säger Volvo Lastvagnars vd, Claes Nilsson.
Volvo Lastvagnar börjar sälja eldrivna lastbilar 2019

Eldrivna lastbilar minskar buller- och avgasnivåerna drastiskt samt banar väg för nya sätt att hantera logistiken på. Fler transportuppdrag kan utföras på nätterna, vilket innebär att färre lastbilar måste tävla om utrymmet i trafiken under rusningstid.

”Vår teknik och kompetens inom elektromobilitet bygger på beprövade kommersiella lösningar som redan används i Volvos eldrivna bussar och lösningar som lanserades i Volvos hybridlastbilar redan 2010. Själva fordonen utgör endast en del av det som behövs för att genomföra storskalig elektrifiering”, säger Jonas Odermalm, ansvarig för produktstrategi inom medeltunga fordon vid Volvo Lastvagnar.

Att säkerställa hållbara transporter på lång sikt är en komplex utmaning som kräver ett brett spektrum av helhetsinriktade åtgärder.

”Vi har ett nära samarbete med kunder, städer, leverantörer av infrastruktur för laddning samt andra viktiga intressenter för att skapa de nödvändiga ramarna för eldrivna lastbilar”, säger Jonas Odermalm.

Volvo Lastvagnars vd, Claes Nilsson, avslutar.
”Vi betraktar full elektrifiering för stadsdistribution som det första steget. Samtidigt arbetar vi också med att elektrifiera andra typer av transportområden. Det här är bara början”, säger Claes Nilsson.

Bakgrund
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och FN kommer cirka 60 procent av jordens befolkning, det vill säga cirka 5 miljarder människor, att bo i städerna år 2030. Det är en ökning på lite mer än 1 miljard jämfört med dagens nivåer. Den snabba urbaniseringen kommer att ställa enorma krav på trafiksystemen, som i många fall redan nu har svårt att tillgodose behoven. I EU beräknas kostnaderna för trafikstockningar och relaterade trafikproblem uppgå till cirka 100 miljarder euro per år.

23 januari 2018

För ytterligare information kontakta:
Jan Strandhede
PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige,
tel: 031-323 37 15, e-post: jan.strandhede@volvo.com.

För videomaterial i sändningskvalitet som kan användas bland annat för den här pressinformationen, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks 
Pressbilder och filmer finns i Volvo Trucks Image and Film Gallery på http://images.volvotrucks.com 

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella kunder med höga krav och erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar. Kunderna stöttas av ett globalt nätverk med över 2 000 återförsäljare och serviceställen i mer än 120 länder. Produktionen av Volvolastbilar bygger på global närvaro med produktionsanläggningar i 15 länder. Under år 2016 levererades över 102 800 Volvolastbilar världen över. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggnings­maskiner och motorer för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvos arbete baseras på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.