Lösningar för framtiden

2030 kommer världen att ha en miljard fler invånare än idag. Samtidigt måste utsläppen av växthusgaser minska. Ny teknik skapar nya möjligheter för Volvokoncernen att spela en viktig roll i att göra samhället effektivare, säkrare och mer hållbart.
Lösningar för framtiden

FN:s klimatmål talar ett tydligt språk. Om den globala uppvärmningen ska minska, måste utsläppen av växthusgaser minska drastiskt de närmaste åren. I kombination med en växande befolkning och ökad urbanisering är det en enorm utmaning, inte minst för transportindustrin.

-  För att kunna skapa välstånd runt om i världen vet vi att det kommer att behövas fler transporter. Jag upplever att det idag finns en enorm förväntan från hela samhället på oss som ingenjörer, säger Lars Stenqvist, Volvo Group Chief Technology Officer. Han tycker att bilden av framtiden idag är mycket ljusare än tidigare, mycket tack vare tillgången på billig datakraft och den snabba utvecklingen när det gäller batteriteknologi.

-  Det här öppnar upp för nya möjligheter och innebär att vi kan göra saker med våra fordon som var helt omöjliga för bara några år sedan. I framtidens transportsystem kommer både fordon och infrastruktur att kommunicera med varandra. Det innebär att våra fordon måste vara bra som produkter, men de måste också vara väldigt bra på att kommunicera i den här typen av transportsystem, säger han.

Nyckelorden för framtidens transporter är uppkoppling, elektromobilitet och automation. För att möta den snabba teknikutvecklingen har Volvokoncernen de senaste åren gjort stora satsningar inom de här teknikområdena – en strategi som balanseras med investeringar i etablerad teknik.

-  Vi är övertygade om att till exempel förbränningsmotorn kan bli mycket mer effektiv och det bästa är att du kan köra den på i stort sett vilket bränsle som helst. Den kommer att vara viktig för oss under många år framöver och ha en plats parallellt med elektrifiering. Våra gemensamma produktplattformar ger oss en enorm fördel, både när det gäller utvecklingen inom etablerad och ny teknik, säger Lars Stenqvist.

Sedan 2016 har Volvokoncernen skapat nya avdelningar och mer agila sätt att jobba på inom elektromobilitet, uppkopplad teknik och automation. Många nya medarbetare har rekryterats och koncernen har en nära dialog med olika partners.

-  Intresset av att jobba med oss är otroligt stort och vi ses som en väldigt seriös och innovativ spelare. En av de stora utmaningarna är att bestämma vad vi ska göra själva, vad vi ska utveckla tillsammans med andra eller till och med låta andra utveckla. Vi jobbar mycket med att förstå vad det är som kommer att differentiera oss från konkurrenterna framöver. En annan viktig nyckel är att tidigt visa upp nya lösningar och produkter. Ett exempel på det är Innovation Summits som hölls under 2017 där Volvokoncernen bland annat visade upp en elektrisk grävmaskin, en självkörande sopbil och en självkörande hub-to-hub-lösning för bland annat vägar och körfält dedikerade för självkörande fordon.

-  Vi rör oss in i en framtid som ingen riktigt vet hur den kommer att se ut. Det gör att de här demonstrationerna och den input vi får från beslutsfattare, förare, kunder och andra samarbetspartners är oerhört värdefulla, säger Lars Stenqvist.

Titta på filmen “Smart Cities – Infrastructure and transport of the future”