Ny samverkansmiljö för artificiell intelligens

Volvokoncernen och representanter från industrin, den offentliga sektorn och den akademiska världen ska inrätta en samverkansmiljö på Lindholmen i Göteborg för tillämpad artificiell intelligens, AI.
Ny samverkansmiljö för artificiell intelligens

Utvecklingen på automatiseringsområdet kommer att ge fördelar för både kunderna och samhället i stort när det gäller produktivitet, säkerhet samt energi- och bränsleeffektivitet. Redan i dag erbjuder Volvokoncernen automatiseringslösningar till stöd för förare och maskinoperatörer, och har presenterat flera exempel på självkörande konceptfordon.

– Med en utveckling på området artificiell intelligens, eller intelligenta maskiner, kommer vi att kunna erbjuda kunderna fler avancerade lösningar, säger Petter Wirfält som leder en grupp AI-ingenjörer inom Volvokoncernen.

– Ett område är maskininlärning, med bildigenkänning som ett exempel. Det handlar om hur datorer kan lagra, bearbeta och analysera data som huvudsakligen kommer från visuella källor, till exempel kameror på fordon. Tanken är att mata in ett mycket stort antal bilder av olika objekt i systemet så att det lär sig att känna igen dem, säger Petter Wirfält.

AI är en viktig aspekt inom många delar av industrin och samhället, och det är därför som den svenska regeringen – tillsammans med större företag, den akademiska världen och andra intressenter – har startat ett initiativ för att skapa en samverkansmiljö för tillämpad forskning och innovationsprojekt på AI-området.

– Styrkan med den här typen av nationella center är att vi kan locka till oss den främsta expertisen, lära oss av all kompetens som finns samlad under ett och samma tak och utveckla den unika datauppsättning som krävs för forskning och utveckling på AI-området, säger Petter Wirfält.

Den nya samverkansmiljön ska ha en mycket bred inriktning och inte bara fokusera på tekniska produkter och system utan även på frågor som rör affärs- och finansvärlden, biovetenskap och medicin, statsvetenskap, juridik och kultur.

– Jag är övertygad om att vi kan lära oss mycket av varandra, säger Petter Wirfält.

Den nya datafabriken och samverkansmiljön, Data Factory & Arena, ska ligga i Lindholmen Science Park i Göteborg och verksamheten beräknas starta under det tredje kvartalet 2018.