Volvokoncernen har genomfört försäljningen av ett kinesikt dotterbolag med aktier i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock

Volvokoncernen har nu genomfört den tidigare annonserade försäljningen av ett kinesiskt dotterbolag med aktier i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd (NHL) för ca 1,0 miljard kronor. Avyttringen ger upphov till en reavinst på ca 0,8 miljarder kronor, vilken kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat, i segmentet anläggningsmaskiner, under det andra kvartalet 2018.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Försäljningen påverkar koncernens kassaflöde och finansiella nettoställning positivt med ca 1,0 miljard kronor.

Volvo Construction Equipment kommer att fortsätta att sälja komponenter för tipptruckar till NHL även efter avyttringen.

11 maj, 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, Volvokoncernens mediarelationer, tel 031-323 72 29.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.