Vägen till framtiden

Bindu Devi säljer sötsaker från ett provisoriskt marknadsstånd vid kanten av den högtrafikerade vägen mellan Indiens heliga städer Varanasi och Allahabad, i staten Uttar Pradesh i norra Indien. Den 72 kilometer långa sträckan, som är en del av den 1 465 kilometer långa NH2:an som går från östra till västra Indien, håller nu på att byggas ut och kommer snart att ha sex filer istället för fyra.
Vägen till framtiden

– Jag startade min verksamhet i mycket liten skala när den här vägen byggdes ut från tvåfilig väg till fyrfilig. Idag tjänar jag 200–400 rupier (25–50 kr) om dagen och är säker på att min verksamhet kommer att växa när vägen byggs ut ännu mer, särskilt under festivaler, säger Bindu Devi. NH2 är en del av Indiens största vägbygge – the Golden Quadrilateral – som sedan 2001 ryms inom ramarna för National Highways Development Project (NHDP).

Varje år besöker miljoner inhemska och utländska turister regionen för olika festivaler och religiösa ceremonier och reser då mellan Varanasi och Allahabad. Vid dessa tillfällen brukar det bli plötsliga stopp i trafiken på vägen flera gånger om dagen. Vägnätet uppfyller inte behoven som finns. Under de mest intensiva perioderna kan tretimmarsresan mellan Allahabad och Varanasi ta dubbelt eller tre gånger så lång tid, vilket gör det svårt för människorna som bor i regionen att få tag på varor som de behöver eller vill ha. – Det närmaste välutrustade sjukhuset ligger i Varanasi och ibland är vägen dit så hårt belastad att trafiken dirigeras om genom byarna, säger Shyam Sunder Singh, en jordbrukare som har bott och jobbat i regionen i 30 år. Den tunga trafiken har en negativ påverkan på det lokala näringslivet och invånarna i de omkring 60 lantliga byarna och distrikten vid sidan av NH2:an. Till exempel Bhadhoi-distriktet, som är känt för sina mattor som vävs i traditionell persisk stil, är helt beroende av vägen i sin verksamhet. Detsamma gäller flera små och medelstora jordbrukare som odlar vete, ris, grönsaker och sockerrör.

Utbyggnaden av Varanasi-Handia-Vägen är ett komplext projekt som kräver 15 nya upphöjda vägförbindelser och en breddning av den befintliga vägen. En av de största utmaningarna är att ta hand om den dagliga trafiken; utbyggnaden kommer att blockera minst fyra–fem meter i mitten av den befintliga vägen. – Det här projektet måste genomföras snabbt och friktionsfritt. Det kräver hög precision i både planering och genomförande och därför är det väldigt viktigt med bra maskiner, förklarar Vinod Agarwal, vd för G R Infraprojects. Det är byggföretage G R Infraprojects som fått uppdraget att bygga ut vägen mellan Varanasi och Handia. För att kunna genomföra jobbet med maximal effektivitet har de försett sig med 50 000 ton stål, centrala lagergårdar, hundratals färdiga byggelement och maskiner från företag som Volvo Construction Equipment.

Arbetet har precis påbörjats och 14 Volvo CE-maskiner jobbar för fullt ute på bygget. Utöver dessa 14 maskiner har G R Infraprojects en fordonspark med över 100 Volvomaskiner, däribland asfaltsläggare, grävmaskiner och vältar ute på de olika byggarbetsplatserna.

Uppskattningsvis räknar man med att en kilometer väg ska ta 4 076 dagar att bygga. Det innebär att Varanasi-Handia-vägen har potential att generera omkring 300 000 arbetsdagar och jobb för nästan 3 000 personer under projektets gång. Shiv Babu är en av dem som fått jobb genom projektet. Han bor i byn Bhiti i närheten av Varanasi och jobbade med att väva mattor innan efterfrågan minskade i branschen. Hans familj hade svårt att få det att gå ihop tills han fick jobb som grovarbetare i vägprojektet. – Idag tjänar jag 250 rupier (30 kronor) om dagen. När den här vägen är klar kommer jag och många andra att kunna resa in till större städer som Varanasi och söka jobb där. Det kommer definitivt att hjälpa oss, säger han.

Läs om hur vi arbetar med CSR & hållbarhet

Läs mer om Volvo CE (global website)