Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 1 300 A-aktier till sammanlagt 1 300 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den 30 augusti 2019, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 477 354 529 A-aktier och 1 651 065 691 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 642 461 098,1 baserat på antalet registrerade aktier.

30 augusti 2019

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Claes Eliasson, 031-323 72 29.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 13.00 CEST.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 105 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 2018 uppgick nettoförsäljningen till cirka 391 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release