Volvokoncernen del av svensk-indiskt samarbete kring trafiksäkerhet

Mer än 150 000 trafikrelaterade dödsolyckor sker årligen i Indien. Ett samarbete mellan svenska och indiska företag och institutioner bildas nu för att kraftigt minska dessa. Lärdomarna kommer att tas tillvara för utvecklingsbehov i olika delar av världen för att så brett som möjligt förstärka trafiksäkerheten.
1860x1050-sitis

2018 skrev Sverige och Indien på ett innovationsavtal vilket nu konkretiseras genom det svensk-indiska samarbetet SITIS (Sweden-India Transport Innovation and Safety Partnership) för att skapa globala värden inom trafiksäkerhet. 

SITIS lanserades i Stockholm i närvaro av Nitin Gadkari, minister för transport & motorvägar, från Indiens regering och Thomas Eneroth, minister för infrastruktur i Sveriges regering och i närvaro av VD och senior ledning i olika svenska och indiska företag, akademi och forskningsinstitut från partnerskapet samt statliga representanter.

Ledande svenska och indiska företag och institutioner med expertis inom säkerhet har samlats för att bilda SITIS som en långsiktig plattform för innovation, och ett centrum för spetskompetens inom trafiksäkerhetsforskning. SITIS-partnerskapet kommer att bygga en djupare förståelse för trafiksäkerheten i Indien och ge insikt i kärnutmaningarna för många snabbväxande ekonomier med liknande problem och ta fram potentiella lösningar. Detta ger en unik utgångspunkt att sprida information utifrån, men också för att utvärdera policy- och teknikprioriteringar.

-    Vi vet att trafiksäkerhet är avgörande för att driva välstånd och utveckling i världen, och det är en avgörande del av vår affärsmodell. Men den största vinsten, och skälet till att jag är så oerhört glad över att SITIS nu finns på plats, är att vi nu kan förena oss ännu djupare i Indiens ambition att minska dödsolyckor på väg och därmed positivt bidra till en viktig aspekt av framsteg för människor i Indien: säkrare rörlighet. Vi kommer använda lärdomarna för att stödja vårt säkerhetsarbete i andra delar av världen, också i Sverige. Genom Indiens styrka kring digitalisering, kombinerat med ledande företag, forskare och akademi i ett gemensamt arbete, har vi stor potential att påskynda säkerhetsframsteg genom nya och innovativa lösningar, säger Martin Lundstedt, vd på Volvokoncernen som är en av initiativtagarna till SITIS.

WHO uppskattar antalet dödsfall på indiska vägar till fler än 150 000 per år och konstaterar att framstegen har stagnerat i Sverige. Samtidigt finns det en stor potential genom ny teknik: uppkopplade fordon, elektromobilitet, automatisering, digitalisering och artificiell intelligens, där Indien står i begrepp att direkt införa effektiva teknik- och systemnivååtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

-    Inrättandet av SITIS visar hur industrin och akademin framgångsrikt kan samlas för att skapa värde för medborgarna. Genom denna plattform är vårt mål att ta itu med de nuvarande utmaningarna för trafiksäkerhet i Indien och föreslå potentiella lösningar och rekommendationer till politiska reformer för att minska dödsfall, säger Vikram Nair, ordförande Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), på Tech Mahindra.

Detta kräver en integrerad strategi där mobilisering av intressenter och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder är en viktig utmaning. SITIS strävar efter att uppnå just detta genom att samla organisationer som är ledande inom trafiksäkerhet från Sverige och Indien. Trafiksäkerhet är avgörande för att leverera de globala målen för hållbar utveckling (SDG) och möjliggöra ett effektivt transportsystem och därmed undanröja hinder för samhällsutveckling och välstånd. Starka åtgärder för trafiksäkerhet är avgörande för att stödja Indiens ambition att minska dödsolyckorna med hälften under de kommande tio åren.

Medlemmar i plattformen är företag och institutioner som är ledande inom säkerhetsområdet. Dessa inkluderar partners som; Volvokoncernen, Autoliv, Ericsson, Manipal Hospital, Altair, Saab och Tech Mahindra, samt universitet och forskningsinstitut; India Institute of Science (IISc), Transport Research and Injury Prevention Program, Indian Institute of Technology Delhi (TRIPP, IITD), Chalmers University of Technology, RISE Research Institute of Sweden; och de tekniska myndigheterna ARAI och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Plattformen kommer också att samarbeta med Vision Zero Academy vid Trafikverket, Niti Aayog och Sweden-India Business Council.


21 februari, 2020


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 0765 53 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.com/press

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

LADDA NER

200221-sitis-pressrelease-sv.pdf Format PDF Size 103 KB
Form background image

Prenumerationsservice

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release