Volvo slutför förvärvet av batteriverksamheten från Proterra Inc. och Proterra Operating Company

Volvokoncernen har idag slutfört den tidigare tillkännagivna transaktionen varigenom koncernen förvärvat batteriverksamheten från Proterra Inc. och Proterra Operating Company Inc.
ProterraInc 1860x1080

Förvärvet, som gjordes till en köpeskilling om 2,2 miljarder kronor före justering för lagernivå vid tillträdet, inkluderar ett utvecklingscenter för batterimoduler och batteripack i Kalifornien och en monteringsfabrik i Greer, South Carolina.

"Dessa tillgångar och Proterra-teamets förmågor och kompetens är ett utmärkt komplement till våra styrkeområden och gör det möjligt att eskalera vår batterielektriska färdplan ytterligare", säger Lars Stenqvist, CTO Volvo Group.

Volvo har för avsikt att driva Proterras batteriaffär och leverera till utvalda kunder.  

Transaktionen har ingen väsentlig påverkan på Volvokoncernens finansiella resultat.

 

 

  

1 februari 2024

 

 

 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

 

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release