En kultur som präglas av tillväxt, tillit och samarbete

Goda idéer bör planteras i bördig jord och inte falla i glömska. Det är det som är tanken bakom innovationscentret på CampX. På ett sätt är centret kärnan i allt som CampX handlar om – att förena olika kompetenser och främja innovation i en global organisation.

Karen Lee är innovationsansvarig och chef för innovationscentret. Hon ingår också i den kärntrupp som driver hela CampX.

Karen kommer från San Francisco och har arbetat med affärsinnovation, strategi och produktutveckling i såväl små som stora företag. Efter att ha tillbringat större delen av sin karriär i Silicon Valley-kulturen där innovation och tillväxt är A och O, hoppas hon kunna få in den typen av tankesätt vid CampX.

Innovation har naturligtvis alltid varit en viktig del i Volvos arbete, men det jag verkligen lade märke till när jag kom hit var samarbetskulturen. Koncernens sätt att samarbeta med den akademiska världen, myndigheterna och partner har imponerat på mig. Jag tror på att bygga vidare på den grunden och främja en företagskultur som kombinerar tillväxt, tillit och samarbete.

Innovationscentret är en samlingspunkt för alla som har nya idéer som de behöver hjälp med att förverkliga. Uppfinnare och ingenjörer får hjälp genom hela processen, med allt från att hitta samarbetspartner, förhandla fram avtal, få tillgång till laboratorier och prototypmaterial, genomföra experiment och hitta finansiering – allt med syftet att få ut sina idéer till marknaden.

Huvudmålet för innovationscentret är att stödja medarbetarna i att utveckla nya produkter, tjänster och banbrytande partnerskap. Detta kräver ett omfattande samarbete mellan olika enheter både inom och utanför organisationen.

Innovatörerna som kommer till centret representerar alla åldrar och bakgrunder och har vitt skilda idéer.

Givetvis är det inte alla idéer som kan förverkligas, men värdet består i att alla ska erbjudas en chans och att uppmuntra till innovation inom organisationen. Kanske kan en idé som inte är genomförbar just nu bli mer värdefull senare, eller så har uppfinnaren fler idéer, varav några kan komma till användning.

 – Vi har många skarpa hjärnor inom Volvo, men innan vi grundade CampX hade de inte något specifikt ställe att vända sig till med sina idéer. Nu drar vi inte bara nytta av kreativa idéer, vi hjälper också hela Volvokoncernen att hålla kvar kreativa medarbetare inom organisationen samtidigt som det blir lättare att locka till sig nya talanger, konstaterar hon.

Möt fler av personerna på CampX

Innovation kräver ett brett spektrum av kompetenser. 

Kontakta oss

Vill du eller ditt företag veta mer om CampX by Volvo Group?