Skolsteget

Skolsteget är ett program som Volvokoncernen driver tillsammans med Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen och gymnasieskolor i Göteborg. Målet är att öka ungdomars intresse för ingenjörsstudier och bidrar till att överbrygga gapet mellan näringsliv och skola.

Vi vill att fler ungdomar ska få en inblick i hur yrket som ingenjör kan se ut. Vi gör detta genom att låta våra ingenjörer komma ut i klassrummet på regelbunden basis för att visa upp den mångfacetterade bilden ingenjörsyrket. kan se ut. Programmet löper under ett läsår i Göteborgsregionen och bygger relationer mellan ingenjörer och elever/lärare/ rektorer och studievägledare.

Relaterade Nyheter

Följ oss i sociala medier