Första kvartalet 2001

Första kvartalet 2001

Under första kvartalet slutfördes förvärvet av Mack och Renault V.I. Koncernens lastbils- och motorvolymer är därmed fördubblade, vilket innebär att koncernens omsättning har ökat med 55 procent jämfört med första kvartalet 2000.   Resultatet från första kvartalet 2001 är emellertid klart otillfredsställande. Global Trucks, Anläggningsmaskiner och Bussar påverkades starkt av den kraftiga konjunkturnedgången i Nordamerika. Även Financial Services resultat försämrades, på grund av ökade kreditförluster.   Nedgången kunde inte kompenseras av god försäljning i övriga världen och ett mycket starkt första kvartal av Volvo Aero och Volvo Penta.

Dokument