Fjärde kvartalet och helåret 2007

Fjärde kvartalet och helåret 2007

Volvokoncernen avslutade ett intensivt 2007 med ett fjärde kvartal där såväl försäljningen som rörelseresultatet nådde nya rekordnivåer. Under året genomförde vi flera stora förvärv, etablerade en stark närvaro i Asien, flyttade fram positionerna i viktiga produktsegment, lanserade många nya produkter och hanterade en vitt skiftande efterfrågeutveckling på våra huvudmarknader - med fortsatt tillväxt i Europa och Asien och en kraftig nedgång i Nordamerika.

Presskonferens
webbsändning

Telefonkonferens för analytiker
webbsändning

Dokument