Fjärde kvartalet och helåret 2010

Volvokoncernens rapport över det fjärde kvartalet 2010 publicerades den 4 februari 2011.
Fjärde kvartalet och helåret 2010

Bra lönsamhet och starkt kassaflöde det fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet 2010 fortsatte Volvokoncernen att växa i en bra takt med ökad försäljning i samtliga regioner, med förbättrad lönsamhet och med ett mycket starkt kassaflöde. Försäljningen på 73,4 miljarder kronor var en ökning med 23% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 5,5 miljarder och det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 15,1 miljarder.

- Leif Johansson, VD och koncernchef -

Presskonferens

Telefonkonferens för investerare och analytiker

Documents