Andra kvartalet 2015

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2015 publicerades den 17 juli 2015 kl. 07.20
Andra kvartalet 2015

Ökad lönsamhet i alla verksamheter och starkt kassaflöde

Det andra kvartalet följde den utveckling vi såg under det fjärde kvartalet 2014 och årets inledning. Våra produkter tas emot väl av marknaden och det är tillfredsställande att se att våra aktiviteter i effektiviseringsprogrammen utvecklas enligt plan och bidrar till ännu ett kvartal med resultatförbättringar.

 - Jan Gurander Tillförordnad VD och koncernchef -

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presentation av rapporten, följt av en frågestund, webbsändes kl 09.00. Volvokoncernen representerades av tillförordnad VD och koncernchef, finanschef Jan Gurander. Telefonkonferensen går att följa via audiocast. Gå till audiocast

Dokument