Fjärde kvartalet och helåret 2015

Volvokoncernens Årsbokslut för 2015 publicerades den 5 februari 2016 kl 07.20
Fjärde kvartalet 2015

Bättre lönsamhet och kassaflöde

2015 var ett år med i stort sett oförändrade volymer, med undantag för anläggningsmaskiner där efterfrågan minskade avsevärt. Vår lönsamhet förbättrades med en rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader som gick från 3,0% under 2014 till 8,2% under 2015. Detta åstadkoms tack vare sänkta kostnader men det hjälptes också upp av en positiv valutautveckling och reavinster från försäljningen av aktier.

Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 79,6 miljarder vilket var 3% högre än föregående år. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 5,4 miljarder kronor och kassaflödet till 14,7miljarder.

 Martin Lundstedt VD och Koncernchef -

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Martin Lundstedt.

Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen.

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup hashtag: #VolvoQ4

Dokument